Khi khỏi bệnh đi làm trở lại, người CN ấy đã bị sa thải với lý do nghỉ quá 5 ngày cộng dồn trong tháng không có lý do chính đáng. Thật sự người đó có bệnh và một số CN sẵn sàng làm chứng, xác nhận…”.

Xem xét rút lại quyết định kỷ luật

Bà Võ Như Huệ, trợ lý giám đốc, trả lời: Đúng là vừa qua có trường hợp cô N.M bị bệnh đột xuất, có nhờ bạn xin phép nhưng người bạn này đã quên. Sau khi có xác nhận của một số người ở chung nhà trọ với cô N.M, giám đốc đã xem xét và đồng ý rút quyết định sa thải. Hiện cô N.M đã đi làm bình thường trở lại.