BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định, nếu đã cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh, thì ông có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh BHYT mà không cần xin cấp lại thẻ BHYT giấy. Trong trường hợp điện thoại của ông không cài đặt được ứng dụng VssID, ông có thể đến các Trung tâm Hành chính công nơi gần nhất để xin cấp lại thẻ BHYT. Nếu cần tư vấn chi tiết về quyền lợi chế độ liên quan, ông có thể liên hệ theo số hotline của BHXH Việt Nam: 1900.9068.