Không chấp nhận bị sỉ nhục, tôi làm đơn xin nghỉ việc nhưng công ty yêu cầu phải bồi thường vi phạm hợp đồng 200 triệu đồng thì mới cho nghỉ việc...

Nguyễn Thị Kim Chi (Công ty Thái Vỹ, quận 11, TP HCM)

Xin nghỉ việc vì bị xúc phạm

Ông Nguyễn Quốc Minh, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi nhận được khiếu nại của chị Chi, ban giám đốc đã họp rút kinh nghiệm đối với cách xử sự của giám đốc điều hành; đồng thời chấp nhận đơn xin nghỉ việc của chị mà không yêu cầu bất cứ điều kiện gì.