Theo thông tư sửa đổi này, sổ sách của giáo viên sẽ được thay đổi cụ thể như sau: Sổ theo dõi chất lượng giáo dục sẽ được thay bằng bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục, đồng thời không quy định cứng nhắc bất kì loại sổ nào sử dụng trong quá trình đánh giá học sinh. Giáo viên được trao quyền tự chủ theo dõi sự tiến bộ của học sinh, ghi chép những lưu ý với học sinh có nội dung chưa hoàn thành hoặc có khả năng vượt trội nhằm tự mình nắm bắt thông tin và sử dụng khi cần.

Ngoài ra, ở thông tư 22 sửa đổi, bổ sung về đánh giá định kỳ như sau: Đánh giá định kì về học tập: Vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học, giáo viên căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và chuẩn kiến thức, kĩ năng để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo các mức sau: Hoàn thành tốt: thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục; Hoàn thành: thực hiện được các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục; Chưa hoàn thành: chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục.

Thông tư 22 quy định đánh giá định kỳ bằng điểm số kết hợp nhận xét
Thông tư 22 quy định đánh giá định kỳ bằng điểm số kết hợp nhận xét

Đồng thời, vào cuối học kì I và cuối năm học, đối với các môn học: tiếng Việt, toán, khoa học, lịch sử và địa lí, ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc có thêm bài kiểm tra định kỳ. Riêng đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra định kì môn tiếng Việt, môn toán vào giữa học kì I và giữa học kì II.

Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kì I và cuối năm học bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

Thay đổi của thông tư 22 đối với đánh giá thường xuyên, như sau: Đánh giá thường xuyên về học tập: Giáo viên dùng lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa; viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết, có biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời.

Thông tư 22 cũng quy định trách nhiệm của hiệu trưởng là tôn trọng quyền tự chủ của giáo viên trong việc thực hiện quy định đánh giá học sinh. Chỉ đạo việc ra đề kiểm tra định kì; xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh; nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh; xác nhận kết quả đánh giá học sinh cuối năm học; xét lên lớp; quản lí hồ sơ đánh giá học sinh.

Đặng Trinh