Số lượng điểm 10 tăng 61 lần so với năm 2016 - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2017

Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa công bố, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, cả nước có 4.250 bài thi đạt điểm 10, không tính số điểm 10 được làm tròn.

Trong đó, môn Toán là 282, Ngữ văn: 1, Lịch sử: 107, Vật lý: 75, Địa lý 607, Hóa học: 1.510, Giáo dục Công dân: 264, Sinh học: 389, Tiếng Anh: 990, Tiếng Trung: 3, Tiếng Pháp: 11, Tiếng Nga: 10, Tiếng Nhật: 1. Môn Tiếng Đức không có thí sinh nào đạt điểm 10. Trong khi đó, theo dữ liệu thống kê năm 2016 của Bộ GD&ĐT, cả nước có 69 bài thi đạt điểm 10 và năm 2015 là 406 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Như vậy, số điểm 10 của kỳ thi năm nay tăng 61 lần so với năm 2016 và tăng hơn 10 lần so với năm 2015.

Nhận xét về phổ điểm năm nay, Bộ GD-ĐT cho rằng dạng phổ điểm của tất cả các bài thi, môn thi gần với phân phối chuẩn, điều này chứng tỏ các đề thi đánh giá sát với chuẩn đầu ra chương trình lớp 12 của các môn học, phân loại, phân hóa rõ ràng, sát thực năng lực của thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xét tuyển vào các trường đại học trong năm 2017.

Hầu hết các bài thi, môn thi đều có điểm trung bình từ khoảng 4,5 - 6,5 điểm, giá trị của điểm trung bình gần sát với điểm trung vị, điều đó chứng minh tính chuẩn hóa của các đề thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Ở một số bài thi, môn thi, có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối (10 điểm) nhưng chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và các tỉnh có truyền thống "hiếu học". Tuy nhiên, số lượng thí sinh đạt điểm 0 và điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 (điểm liệt) cũng tương đối lớn và có hầu hết ở các bài thi, môn thi. Điểm trung bình dưới 5 của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỉ lệ khoảng từ 40 - 60%. Điều này cho thấy phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan. Đặc biệt, với kết quả phân tích điểm nói lên tính khách quan, trung thực, công bằng trong công tác tổ chức thi THPT quốc giao năm 2017. Đồng thời đây cũng là một kênh thông tin để phân loại chất lượng giáo dục phổ thông ở các vùng miền.

Tổng quát, có thể thấy rằng, từ dạng phổ điểm của các bài thi, môn thi cho thấy tính phân hóa, phân loại rõ rệt của từng môn thi thể hiện tính ưu việt của phương án đổi mới thi THPT quốc gia hướng tới đánh giá năng lực toàn diện của người học, tránh hiện tượng đoán mò, học lệch, học tủ, đảm bảo công bằng khách quan, thuận lợi cho thí sinh, tạo sự ổn định cho xã hội.

Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích sâu hơn về phổ điểm sẽ làm cơ sở để Bộ GD-ĐT tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, phục vụ kì thi THPT quốc gia những năm tiếp theo ngày càng tốt hơn.

Xem phổ điểm các môn thi tại đây


Yến Anh