Đối tượng lao động của nghề dạy học là người học, thế nên, thưởng Tết trong ngành giáo dục và đào tạo chỉ có thể bằng tiền. Do vậy, thưởng Tết cho giáo viên chỉ là khoản thu nhập tăng thêm ngoài khoản trợ cấp Tết từ ngân sách, tổ chức Công đoàn nhà trường hoặc quỹ phúc lợi của đơn vị... được các cơ sở trường học công lập chi trả cho giáo viên vào dịp Tết nguyên đán hằng năm.

Được nhận khoản thu nhập tăng thêm ngoài lương dù nhiều hay ít cũng là niềm vui đối với thầy cô giáo mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9-8-2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25-4-2006 của Chính phủ quy định nội dung này như sau:

"Ở những cơ sở trường học, sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, có phần chênh lệch thu lớn hơn chi, được chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động. Mức cụ thể chi trả thu nhập tăng thêm do thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị".

Thế nên, ở nhiều địa phương, nhiều đơn vị trường học triệt để tiết kiệm, bảo đảm chi tiêu hợp lý khoản kinh phí hoạt động được giao, để thực hiện tăng thu nhập cho giáo viên.

Tuy nhiên, cũng có địa phương chưa thực hiện Thông tư 71 của Bộ Tài chính; giáo viên chưa được khoản thu nhập tăng thêm này, nên Tết năm 2019, có nơi mỗi người nhận được 900.000 đồng, bao gồm tiền trợ cấp Tết từ ngân sách và quà Tết của Công đoàn nhà trường.

Có địa phương thực hiện Thông tư 71, ở một số trường tiểu học mỗi giáo viên được chia tăng thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng, còn ở trường THPT từ 7 - 10 triệu đồng nhưng có trường chỉ có tiền trợ cấp Tết và quà Tết của Công đoàn nhà trường.

Vì sao có địa phương chưa được phép thực hiện Thông tư 71? Và ở những địa phương được phép thực hiện Thông tư 71 có trường được chia tăng thu nhập, có trường lại không? Thiết nghĩ, nếu các địa phương thực hiện Thông tư 71 và cơ quan quản lý giáo dục cấp trên phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ sở trường học, nhằm tránh "lạm chi"; các cơ sở trường học thực hiện chi tiêu hợp lý khoản kinh phí hoạt động được giao chắc chắn sẽ có tích lũy, để thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm cho giáo viên.

Nếu được như thế, tin rằng khi Tết đến Xuân về, mỗi giáo viên sẽ được trọn niềm vui, bởi đây vừa là nguồn động viên để cán bộ, viên chức trong ngành giáo dục và đào tạo ra sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa để họ trang trải các khoản chi tiêu trong Tết, nhất là với những giáo viên không có thu nhập từ hoạt động dạy thêm và giáo viên ở những địa phương xa đến, có quà về quê ăn Tết cùng gia đình. 

Vũ Trân