FLTA là chương trình tài trợ toàn phần, không cấp bằng, kéo dài 9 tháng và dành cho giáo viên tiếng Anh trẻ và những người hoạt động công tác chuyên môn có liên quan (Nghiên cứu về nước Mỹ, Văn học Mỹ, Văn hoá Mỹ,…) Chương trình tạo cơ hội cho người tham gia nâng cao kỹ năng giảng dạy, trau dồi trình độ tiếng Anh và mở rộng kiến thức về văn hoá xã hội Mỹ, song song với việc tham gia trợ giảng và củng cố cách thức dạy ngôn ngữ tiếng Việt cho sinh viên Mỹ tại các trường đại học và cao đẳng Mỹ.

Người tham gia có cơ hội trau dồi kỹ năng giảng dạy, nâng cao trình độ tiếng Anh và mở rộng kiến thức về xã hội và văn hóa của Mỹ trong khi làm trợ giảng về ngôn ngữ mẹ đẻ cho sinh viên Mỹ và tăng cường giảng dạy ngoại ngữ tại các trường đại học Mỹ. Những người tham gia Fulbright FLTA cũng tương tác với nơi tiếp nhận mình dưới hình thức các nhóm trò chuyện, hoạt động ngoại khóa và các dự án tiếp cận cộng đồng.

Người tham gia Fulbright FLTA sẽ làm trợ giảng cho các lớp học ngôn ngữ lên đến 20 giờ một tuần và bắt buộc phải đăng ký ít nhất 2 môn học mỗi học kỳ, trong đó có một môn liên quan tới Nghiên cứu về nước Mỹ. Môn học còn lại có thể là dự thính hoặc lấy tín chỉ. Fulbright FLTA cũng sẽ được mong đợi sẽ điều phối và tổ chức các sự kiện văn hóa trực tiếp hoặc trực tuyến, các câu lạc bộ ngôn ngữ và góc ngôn ngữ.

Chương trình Fulbright tại Việt Nam tuyển chọn và đề cử tối đa 5 ứng viên chính thức và 2 ứng viên dự bị từ Việt Nam.

Ứng viên nộp hồ sơ hoàn toàn trực tuyến tại https://apply.iie.org/FLTA2022. Hạn nộp hồ sơ: Ngày 10-8-2021.

Để biết thêm chi tiết về điều kiện dự tuyển, tài trợ và quy trình nộp hồ sơ, có thể truy cập trang web https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/fulbright-foreign-language-teaching-assistant/

D.Ngọc