Theo đó, từ tháng 10, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN của TP Hà Nội sẽ được hỗ trợ 20-40 triệu đồng để trang bị cơ sở vật chất như trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, kinh phí sửa chữa lớp học… để có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Cụ thể, mức hỗ trợ, đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập có quy mô dưới 3 nhóm lớp là 20 triệu đồng; từ 3 nhóm lớp trở lên là 40 triệu đồng.

Theo nghị quyết, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non có đủ các điều kiện: là cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có KCN thuộc loại hình dân lập, tư thục, có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN. TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Trường hợp cơ sở giáo dục đã được hưởng chính sách hỗ trợ, khi chuyển đổi chủ cơ sở sẽ không được xem xét hỗ trợ lần 2.

Y.Anh