Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp thành phố trưng dụng ký túc xá ĐHQG TP HCM thành khu cách ly tập trung, bà Phùng Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG TP HCM đã ký thông báo về việc yêu cầu sinh viên rời khỏi Ký túc xá để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Tất cả sinh viên phải rời ký túc xá ĐHQG TP HCM vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG TP HCM yêu cầu sinh viên rời khỏi đây để trưng dụng thành khu cách ly

Theo đó, đề nghị tất cả sinh viên rời ký túc xá trước 17 giờ ngày 1-6, và cần thực hiện đăng ký thời gian rời ký túc xá với trưởng nhà/hành chính cụm nhà. Bàn giao chìa khóa phòng cho trưởng nhà/hành chính tòa nhà, trong trường hợp sinh viên bàn giao chìa khóa vào ngày 30-5 (chủ nhật) phải báo cho trưởng nhà/hành chính cụm nhà trước 17 giờ ngày 29-5.

Sinh viên không để lại phòng những tài sản có giá trị, các đồ dùng còn lại sinh viên sắp xếp gọn gàng, đóng thùng hoặc đóng gói để đảm bảo tránh hư hỏng, ghi tên lên từng thùng. Trưởng nhà sẽ xác nhận khi sinh viên hoàn tất các nội dung trên, sinh viên nộp giấy xác nhận tại cổng bảo vệ trước khi rời khỏi ký túc xá.

Các trường hợp được xem xét ở lại ký túc xá: sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các vùng dịch do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) công bố. Các trường hợp đặc biệt khác (nếu có) do Trung tâm xem xét, quyết định.

Để đăng ký ở lại, sinh viên cần nộp đơn đăng ký với nội dung cụ thể như sau: sinh viên tải mẫu đơn tại website: ktx.vnuhcm.edu.vn. Thời gian nộp đơn từ ngày ra thông báo đến hết 17 giờ ngày 1-6. Địa điểm nộp đơn là văn phòng các Ban Quản lý Cụm nhà/Trưởng nhà. Thời gian trả kết quả: chậm nhất 17 giờ ngày 1-6.

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký, ký túc xá sẽ sắp xếp chỗ ở tại khu vực riêng, sinh viên tuân thủ sự sắp xếp chỗ ở theo điều động của Trung tâm. Sinh viên được duyệt ở lại ký túc xá phải tuân thủ nội quy và quy định ký túc xá về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tất cả sinh viên phải khai báo y tế theo thông báo số 178/TB-TTQLKTX ngày 25-5-2021. Sinh viên được ra, vào ký túc xá không quá 2 lần/ngày; trường hợp ra ngoài quá 21 giờ (hoặc qua đêm) sẽ không được quay trở lại ký túc xá cho đến khi có thông báo của trung tâm.

Đối với sinh viên hiện không ở ký túc xá, không được quay trở lại ký túc xá cho đến khi có thông báo mới. Trường hợp sinh viên trở lại ký túc xá để lấy đồ, liên hệ trưởng nhà/hành chính tòa nhà để thông tin, ký túc xá sẽ xét duyệt căn cứ vào tình hình cụ thể.

Ng.Thuận