UBND TP HCM vừa có công văn gửi các sở - ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về việc tuyển dụng viên chức và bố trí nhân viên y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Theo đó, xét đề nghị của Sở GD-ĐT, UBND TP HCM chỉ đạo thống nhất cho thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức tuyển dụng viên chức thực hiện nhiệm vụ y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc. Đây được xem là quy định gỡ khó cho hàng loạt trường mầm non, phổ thông công lập.

UBND TP HCM cũng yêu cầu các sở - ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện căn cứ đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, biên chế số lượng người làm việc được giao hằng năm, có trách nhiệm rà soát số người làm việc hiện có và nhu cầu tuyển dụng để quyết định tuyển dụng viên chức làm công tác y tế, kế toán phù hợp với yêu cầu thực tiễn để xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Việc tuyển dụng viên chức thực hiện công tác y tế, kế toán phải đảm bảo số lượng người làm việc phù hợp theo các quy định, đảm bảo không tăng tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện tinh giản, tiết kiệm biên chế theo quy định.

TP HCM ban hành quy định gỡ khó cho hàng loạt trường mầm non, phổ thông công lập - Ảnh 1.

TP HCM cho phép các trường mầm non, phổ thông công lập được tuyển dụng viên chức y tế, kế toán

Trước đó, TP HCM đã hai lần kiến nghị Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét chấp thuận cho TP được tuyển dụng 2 vị trí nêu trên. Tại TP HCM, việc không cho phép thực hiện tuyển dụng viên chức vào vị trí kế toán, y tế trường học đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động, công tác của các cơ sở GD-ĐT. Cụ thể, các cơ sở giáo dục công lập phải thực hiện ký hợp đồng lao động trong thời hạn 1 năm để thực hiện nhiệm vụ y tế, tài chính, kế toán. Tuy nhiên, việc ký hợp đồng này không còn phù hợp theo quy định mới.

Thực tế từ năm 2015 đến nay, các trường tại TP HCM gặp nhiều khó khăn khi không có định biên y tế, kế toán và thường xuyên thiếu hụt, chắp vá ở 2 vị trí này.

Đặng Trinh