Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản gửi Bộ Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về việc tuyển dụng viên chức vào vị trí y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Theo UNBD TP HCM, Thông tư chuyên ngành về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ  thông công lập đã quy định các vị trí y tế, kế toán, văn thư và thủ quỹ (thuộc những vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ) và cho phép thực hiện tuyển dụng viên chức đối với các vị trí này.

Trước đó, từ năm 2015, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP HCM đã yêu cầu tạm dừng tuyển viên chức làm công tác y tế, kế toán tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập để chờ các bộ chuyên ngành rà soát, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng phê duyệt quy định về tổ chức y tế trường học, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, do những khó khăn, thiếu hụt về nhân sự thực hiện nhiệm vụ y tế, kế toán, năm 2017, UBND TP đã có công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lại việc tạm dừng tuyển dụng viên chức làm công tác y tế, tài chính, kế toán tại các cơ sở giáo dục. Đến nay, TP HCM vẫn chưa nhận được văn bản chấp thuận của Chính phủ. Do vậy, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập phải thực hiện ký hợp đồng lao động trong thời hạn 1 năm để thực hiện nhiệm vụ y tế, tài chính, kế toán.

TP HCM tiếp tục kiến nghị được tuyển dụng vị trí y tế, kế toán trường học - Ảnh 1.

TP HCM tiếp tục kiến nghị được tuyển dụng vị trí y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

Tuy nhiên, việc thực hiện ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên không còn phù hợp theo quy định tại khoản 3 điều 3 Nghị định 161/2018 (sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập).

Nhận thấy việc không cho phép thực hiện tuyển dụng viên chức vào vị trí kế toán đã ảnh hưởng lớn đến công tác tài chính của các cơ sở giáo dục; gây tâm tư, bức xúc với những lao động phải chấm dứt, không được tiếp tục ký hợp đồng lao động, UBND TP HCM kiến nghị Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét chấp thuận cho TP HCM được tuyển dụng viên chức vào các vị trí y tế, kế toán.

Đặng Trinh