Các khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng sẽ giải ngân qua kênh số hoá

(NLĐO) – Mục tiêu trong kế hoạch chuyển đổi số của ngành ngân hàng là đến năm 2025 tối thiểu 50% các khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng của công ty tài chính, ngân hàng thương mại phải qua kênh số hoá, tự động…

Các khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng sẽ giải ngân qua kênh số hoá