Báo cáo tại cuộc họp thường kỳ của UBND TP Cần Thơ vào ngày 29-6, đại diện Kho bạc Nhà nước TP Cần Thơ, cho biết Kho bạc Nhà nước TP đã kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản với kết quả: Đối với ngân sách trung ương thì kế hoạch vốn năm 2021 là 1.517 tỉ đồng, giải ngân đạt 40% kế hoạch (so với với cùng kỳ năm trước, tỉ lệ giải ngân giảm 3,2%).

Đối với ngân sách địa phương thì kế hoạch vốn năm 2021 là 5.982,1 tỉ đồng, được bố trí cho 743 dự án, lũy kế giải ngân đến ngày 25-6 đạt 14,2% kế hoạch vốn (so với cùng kỳ năm trước, kế hoạch vốn giảm 242,6 tỉ đồng, tỉ lệ giải ngân giảm 3,6%). Kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 là 100 dự án với kế hoạch vốn là 581,9 tỉ đồng, đã thanh toán và giải ngân 18,2% kế hoạch vốn.

Để đạt kế hoạch, Cần Thơ phải giải ngân hơn 732 tỉ đồng/tháng - Ảnh 1.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo tại cuộc họp

Đối với nguồn vốn do với các sở, ban ngành quản lý, năm 2021, UBND TP Cần Thơ giao cho 21 sở, ban, ngành là chủ đầu tư với kế hoạch vốn 4.025,2 tỉ đồng cho 91 dự án. Đến thời điểm hiện tại, mới giải ngân 12,2% kế hoạch. Trong đó, có 12 chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ thanh toán qua kho bạc với tổng kế hoạch vốn 503,6 tỉ đồng (chiếm 12,5% kế hoạch vốn của TP). Chỉ có 9 chủ đầu tư gửi hồ sơ thanh toán qua kho bạc, trong đó giải ngân dưới 10% kế hoạch vốn có 2 chủ đầu tư, giải ngân 10%-20% kế hoạch có 3 chủ đầu tư, trên 20% kế hoạch vốn có 4 chủ đầu tư.

Theo Kho bạc Nhà nước TP Cần Thơ, có 10 dự án chiếm kế hoạch vốn lớn, tổng kê hoạch vốn 3.307 tỉ đồng (chiếm 82,15% kế hoạch vốn do TP quản lý). Đến thời điểm hiện tại, 10 dự án này mới giải ngân 11,86% kế hoạch, ảnh hưởng rất lớn tỉ lệ giải ngân của TP...

Nguyên nhân tỉ lệ giải ngân thấp, theo đại diện Kho bạc Nhà nước TP Cần Thơ là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tiến độ thi công công trình bị ảnh hưởng. Công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án lớn chậm trễ, dự án không có mặt bằng triển khai thi công. Ngoài ra, giá thép, giá cát có biến động ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, một số chủ đầu tư chưa tập trung giải ngân vốn 2020 kéo dài sang năm 2021.

"Kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021, đến thời điểm hiện tại mới giải ngân đạt 18,2% là quá thấp. Riêng kế hoạch vốn của TP do các sở ngành quản lý mới có 14,2%, để hấp thu hết 85,8% còn lại của 7 tháng cuối năm (tính giải ngân đến tháng 1-2022) thì mỗi tháng phải giải ngân 12,25% tương đương 732,8 tỉ đồng" - đại diện Kho bạc Nhà nước TP Cần Thơ, nhấn mạnh.

Tin - ảnh: C.Linh