Theo thống kê của Điện lực Sài Gòn, đến nay, trên địa bàn quận 1 và quận 3 có 300 khách hàng lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà với công suất 2.904 KWp (đã phát điện lên lưới điện 787.528 KWh, tương đương hơn 1,54 tỉ đồng). Trong đó, 125 khách hàng lắp đặt trước ngày 30-6-2019 với công suất 1.438 KWp, đã phát lên lưới điện 314.148 KWh (tương đương hơn 673 triệu đồng). Công ty Điện lực Sài Gòn đã thanh toán tất cả số tiền trên. Từ ngày 1-7-2019 đến nay, thêm 175 khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà với công suất 1.502 KWp. Số khách hàng này đã được chốt sản lượng điện năng phát lên lưới là 473.380 KWh (tương đương hơn 863 triệu đồng). Riêng khu vực quận 3 có 166 khách hàng đã lắp đặt với công suất 1.394 KWp, đã phát ngược lên lưới điện 423.086 KWh (tương đương hơn 825 triệu đồng).

Theo quy định, khách hàng ký hợp đồng từ ngày 1-7-2019 đến nay sẽ được ký hợp đồng, thanh toán trước ngày 1-7-2020 (đối với khách hàng là hộ dân và đúng chủ thể hợp đồng) và thanh toán trước ngày 15-7-2020 (đối với khách hàng là doanh nghiệp). Đối với phần sản lượng điện từ tháng 6-2020 trở đi, sẽ được thanh toán định kỳ hằng tháng theo đúng thời gian thỏa thuận tại hợp đồng đã ký.

Trên địa bàn TP HCM, chỉ riêng trong tháng 5-2020 đã có 681 chủ đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt 10,21 MWp. Lũy kế 5 tháng đầu năm có 1.786 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 28,73 MWp. Tổng cộng, đến hết tháng 5-2020, toàn TP có 7.341 công trình điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt 94,49 MWp. Mục tiêu đến cuối năm 2020, TP HCM có tổng công suất điện mặt trời mái nhà là 200 MWp.

P.An