Nhiều tập đoàn Hàn Quốc muốn đến Khánh Hòa

Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang xúc tiến kế hoạch đầu tư ở Khánh Hòa trong nhiều lĩnh vực điện máy, công nghiệp

Nhiều tập đoàn Hàn Quốc muốn đến Khánh Hòa
Xem thêm