Ngày 26-6, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã công bố quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc PVN, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn từ ngày 1-7.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã ký quyết định bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên PVN trong thời hạn 5 năm đối với ông Lê Mạnh Hùng. Trên cơ sở này, ngày 25-6, PVN đã có quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Vị trí Tổng Giám đốc PVN trước đó do ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đảm nhận. Tuy nhiên, ông Sơn đã xin từ chức từ tháng 3-2019 vì lý do cá nhân.

Ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm vào ghế nóng Tổng Giám đốc PVN - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh (trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Mạnh Hùng - Ảnh: PVN

Sau khi nhận quyết định, ông Lê Mạnh Hùng khẳng định nhận thức sâu sắc những khó khăn, thách thức của Tập đoàn, sẽ phấn đấu hoàn thành 6 nhiệm vụ lớn gồm: Hoàn thiện bộ máy lãnh đạo Tập đoàn; quản trị nguồn lực và tổ chức thực hiện chiến lược của ngành; quản trị chặt chẽ về tài chính và đầu tư; quản trị và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường để gia tăng giá trị và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; triển khai đồng bộ và toàn diện công tác quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro trong các hoạt động của tập đoàn...

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973 ở Hưng Yên. Ông là tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ. Ông Hùng công tác trong ngành dầu khí từ năm 2000, khi còn là kỹ sư công nghệ của Công ty Liên doanh Nhà máy Lọc dầu Việt Nga.

Trong giai đoạn 2001-2005, ông Hùng là kỹ sư công nghệ, Khối Kỹ thuật thuộc Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC). Ông có 1 năm công tác tại Ban Chế biến Dầu khí, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam trước khi về làm nhiệm vụ tại Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính phủ từ năm 2006-2007. Sau đó, ông Hùng được điều động trở lại Phó trưởng Ban Chế biến Dầu khí, PVN.

Từ năm 2011-2013, ông Hùng lần lượt giữ các chức vụ Trưởng Ban Quản lý dự án đến Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC). Ông là người có vai trò quan trọng trong việc điều hành, quản lý công tác xây dựng, sản xuất của Nhà máy Đạm Cà Mau.

Từ năm 2013 đến nay, ông Hùng là 1 trong 4 phó tổng giám đốc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ông Hùng phụ trách lĩnh vực chế biến dầu khí - 1 trong 5 lĩnh vực hoạt động chính của PVN, hằng năm chiếm gần 30% doanh thu toàn tập đoàn này.

Minh Chiến