Ông Nguyễn Hạc Thúy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam, cho biết theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế (có hiệu lực từ ngày 1-1-2015), DN sản xuất phân bón trong nước vẫn phải chịu thuế GTGT đầu vào 10% đánh vào chi phí sản xuất nhưng lại không được hưởng thuế GTGT đầu ra (thu của nông dân) .

Trong khi đó, phân bón nhập khẩu lại giảm thuế từ 11% (gồm 6% thuế nhập khẩu, 5% thuế GTGT) xuống còn 6%. Việc áp dụng thuế GTGT đầu ra cho phân bón bằng 0% có mục tiêu giảm giá bán, hỗ trợ nông dân nhưng lại vô tình mở cửa cho phân bón nước ngoài hưởng lợi. Hậu quả là nhiều DN trong nước không dám đầu tư do chi phí sản xuất cao, không cạnh tranh được với phân bón nhập khẩu.

Nhiều DN phân bón trong nước đề xuất các bộ, ngành chức năng cần xem xét khả năng phân bón nước ngoài có trợ giá hay không. Đồng thời, điều chỉnh thuế suất để cân đối quyền lợi giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng vì thị trường không thể bền vững khi lệ thuộc phân bón nước ngoài.

T.Hà