Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, chỉ số sản xuất của 4 ngành công nghiệp trọng yếu tăng 11,7%, cao hơn 2% so với chỉ số sản xuất chung của ngành công nghiệp.

Sản xuất hàng điện tử tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao với 27, 7%; ngành cơ khí tăng 17,5%; ngành lương thực thực phẩm và đồ uống tăng 7,4%; ngành hóa dược tăng 2,4%. Sự hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực sản xuất công nghiệp đã tạo nền tảng thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của TP cũng tăng tới 21,3% so với cùng kỳ năm trước (riêng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp TP đạt 15,47 tỉ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ); tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 19,95 tỉ USD, tăng 27,7%.

T.Nhân