Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM vừa tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo" năm 2022 và phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2023.

Đẩy mạnh phong trào thi đua

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM, cho biết phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với nội dung "5 không" tiếp tục phát huy sức sống mãnh liệt, lan tỏa, được cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhiệt tình hưởng ứng.

Lan tỏa phong trào Dân vận khéo - Ảnh 1.

Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2022

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào này, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" với những nội dung cụ thể. Theo đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy cơ sở Đảng, chính quyền và các đoàn thể về công tác dân vận; nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối về công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở.

Bên cạnh đó, tập trung hướng dẫn, xây dựng các mô hình điển hình "Dân vận khéo", trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; thi đua cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, giải quyết công việc; xây dựng bộ máy làm việc nhanh, gọn, hiệu quả, đúng quy trình, quy định; xây dựng công sở văn minh, an toàn; công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, không vi phạm pháp luật; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

"Đặc biệt là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Dân vận khéo" gắn với nội dung "5 không" và Cuộc vận động "Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch, giảm ngập nước", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa phong trào thi đua "Dân vận khéo" trở thành nền nếp; tích cực nhân rộng các điển hình có hiệu quả; kịp thời nắm bắt và giải quyết thỏa đáng những tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân" - bà Nguyễn Thị Kim Dung nhấn mạnh.

Đạt nhiều kết quả

Năm 2022, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM tiếp tục phát huy những cách làm hiệu quả, đồng thời đổi mới sáng tạo trong công tác dân vận.

Cụ thể, nhằm đổi mới công tác dân vận chính quyền gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cấp ủy cơ sở, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện đăng ký công trình mô hình dân vận khéo thiết thực, hiệu quả, bám sát chủ đề năm 2022 của thành phố.

Kết quả, cấp ủy cơ sở và đoàn thể Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM đã đăng ký tổ chức thực hiện 95 công trình "Dân vận khéo". Trong đó, 30 công trình, giải pháp thực hiện chủ đề năm 2022; 19 công trình về cải cách thủ tục hành chính; 25 công trình, giải pháp thực hiện nội dung "5 không"; 9 công trình, giải pháp về lĩnh vực phát triển đô thị; 12 công trình, giải pháp về lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Qua triển khai thực hiện các công trình thi đua "Dân vận khéo", các cấp ủy cơ sở, nhất là cấp ủy ở các sở - ban - ngành, đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, khuyến khích đổi mới sáng tạo, tăng cường đối thoại, tiếp dân, tiếp nhận góp ý của nhân dân, công khai đường dây nóng, phân công trách nhiệm giải quyết, trả lời phản ánh và xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm đạo đức công vụ, góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 và nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị

Nhiều tập thể, cá nhân luôn nỗ lực phấn đấu với phương châm việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh; góp phần xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Kết quả đó còn có sự đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM.

Đại diện Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM nhìn nhận: "Đáng trân trọng biết bao, bởi đó chính là chất keo góp phần gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, là nguồn sức mạnh vô địch và truyền thống vô cùng quý báu của cách mạng Việt Nam, minh chứng sinh động về bài học lớn mà Bác Hồ đã dạy "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

Ông Nguyễn Hoa Bắc - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Đảng bộ Cục Thuế TP HCM; một trong 3 cá nhân điển hình "Dân vận khéo" được tuyên dương cấp thành phố - cho hay để làm tốt công tác dân vận, ông đã tổ chức nhiều hoạt động với nhiều người tham gia, qua đó tạo sự gắn kết với nhau. Sự gắn kết qua các hoạt động phong trào đã dẫn đến sự chia sẻ trong công việc. Qua đó, công việc của từng cá nhân, đơn vị đạt hiệu quả cao. Với phương châm xem những người nộp thuế là khách hàng để phục vụ, Cục Thuế TP HCM đã cải cách thủ tục hành chính, xây dựng các kênh tương tác... nhằm giúp người nộp thuế được thuận lợi hơn.

Theo bà Phan Thị Mai - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Quản lý thu, Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội TP HCM - dân vận là một trong những nhiệm vụ hết sức khó khăn, đòi hỏi người làm công tác này phải có kiến thức sâu rộng, am hiểu công việc, hiểu được cấp dưới. Đặc biệt, người đứng đầu phải cùng làm việc, cùng chia sẻ khó khăn với nhân viên. Khi đã có được sự đồng thuận của mọi người thì công việc sẽ đạt kết quả tốt. 

"Năm 2022, 3 tập thể, 3 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” của Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM đã được tuyên dương cấp thành phố; 46 tập thể, 72 cá nhân được tuyên dương cấp khối.
Bài và ảnh: Trường Hoàng