Đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 25-2019: Đa sắc màu chương trình truyền hình

Sự đan xen của những chương trình truyền hình thuần giải trí với các chương trình ý nghĩa nhân văn tạo nên một bức tranh chương trình truyền hình đa màu sắc có đông người xem hiện nay

Đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 25-2019: Đa sắc màu chương trình truyền hình
Xem thêm