TS Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch sáng lập hệ thống luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam - trả lời: Theo quy định tại khoản 5 điều 321 Bộ Luật Dân sự năm 2015, bạn có quyền bán ôtô nếu được bên ngân hàng đồng ý.

Trường hợp bán xe là tài sản đang thế chấp cho ngân hàng mà không thông báo cho ngân hàng thì giao dịch mua bán này không đúng theo quy định của pháp luật và không ràng buộc đối với ngân hàng. Vì vậy, bạn có nghĩa vụ tiếp tục trả nợ cho ngân hàng theo thỏa thuận tại các hợp đồng vay (hợp đồng tín dụng).

Việc mua bán xe, bạn cần tìm bạn của bạn để thỏa thuận chấm dứt giao dịch, lấy lại xe, hoàn trả lại tiền (nếu có nhận). Trường hợp người đó không đồng ý thì bạn có thể khởi kiện ra tòa án để yêu cầu tòa tuyên bố hợp đồng mua bán vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không liên lạc được, có dấu hiệu bạn của bạn bỏ trốn, chiếm đoạt xe và không trả tiền thì bạn có thể gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an về hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trường Hoàng ghi