CLIP: Tòa vừa tuyên án, ông Chiêm Quốc Thái nói sẽ "có động thái"!

22-06-2020 - 09:59 | Pháp luật