Theo đó, về quản lý, sử dụng tiền từ thiện, tiền con nuôi; việc tiếp nhận trẻ mồ côi: Các trung tâm trực thuộc sở đều thực hiện công khai tài chính về tiền, hàng hóa từ thiện trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhưng tại các biên bản họp định kỳ hằng tháng chưa nêu cụ thể về số liệu thu chi tiền mặt, hàng hóa được tài trợ. Như vậy là chưa rõ ràng, minh bạch (Trung tâm Tam Bình, Trung tâm Thị Nghè, Trung tâm Gò Vấp, Trung tâm Linh Xuân).

Việc quản lý, ghi chép sổ vàng tại một số trung tâm không thực hiện đúng theo hướng dẫn, một số trang không ghi rõ số lượng, chủng loại hàng hóa được tài trợ; một số trường hợp người nhận không ký và ghi rõ họ tên hoặc có chữ ký nhưng của người không thuộc tổ tiếp nhận của trung tâm, cá biệt có trường hợp hàng hóa không có hoặc gần hết hạn sử dụng không được ghi sổ (Trung tâm Tam Bình, Trung tâm Thị Nghè, Trung tâm Gò Vấp, Trung tâm Linh Xuân). Một số khoản chi từ nguồn thu từ thiện không đúng mục đích, không đúng đối tượng là hơn 751 triệu đồng. Việc tiếp nhận tiền, hàng hóa từ thiện tại Trung tâm Thị Nghè không thực hiện theo quy trình tại hướng dẫn; tổ tiếp nhận được thành lập nhưng thực tế không hoạt động theo quy chế tiếp nhận quản lý, sử dụng tiền từ thiện, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài. Căn cứ các phiếu kê hàng hóa của kế toán lập xác định có việc để ngoài sổ sách kế toán với tổng giá trị quy đổi của các loại hàng hóa được tài trợ, từ thiện là hơn 1,1 tỉ đồng. Việc này đã vi phạm pháp luật.

Qua kiểm tra xác minh, phát hiện việc nhập xuất hàng hóa và phát hành hóa đơn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thực Phẩm Vàng (đơn vị cung cấp gạo cho Trung tâm Thị Nghè) có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế về sử dụng hóa đơn không hợp lệ, hợp pháp, cần giao cơ quan thuế tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Về việc tiếp nhận trẻ mồ côi: Các trung tâm thực hiện việc tiếp nhận trẻ mồ côi theo quy định, qua thanh tra chưa phát hiện trường hợp cấu kết giữa các bộ phận để đưa trẻ vào trung tâm trái quy định, chưa phát hiện tình trạng móc nối để thu lợi bất chính làm thất thoát ngân sách nhà nước, bỏ rơi trẻ trước trung tâm và hợp thức hóa để lãnh đạo sở ra quyết định tiếp nhận.

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở: Một số trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ không đúng quy định.

Đối với Sở LĐ-TB-XH: Việc bổ nhiệm, điều động 7 trường hợp theo thẩm quyền chưa đồng bộ về căn cứ khung năng lực vị trí bổ nhiệm cán bộ. Các thông báo kết luận của giám đốc sở ban hành ngày 14 -11-2018 (từ số 30753 đến 30764) về kết quả kiểm tra công tác cán bộ đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa chỉ ra sai phạm trong việc thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, viên chức lãnh đạo quản lý. Đến năm 2019, Đảng ủy sở và lãnh đạo sở đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm công tác cán bộ tại đơn vị trực thuộc và đã thu hồi 3 quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, có 8 trường hợp cán bộ thiếu hồ sơ, không đủ tiêu chuẩn phải yêu cầu đào tạo bổ sung…

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu đã có kết luận chỉ đạo giao giám đốc Sở LĐ-TB-XH tập trung xử lý, tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị và chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những vấn đề còn thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra.

Bảo Nghi