Theo đó, ngày 11-5, Báo Điện tử Người Lao Động có bài viết: "Thanh tra làm rõ nội dung tố cáo Sở LĐ-TB-XH TP HCM và các đơn vị trực thuộc" và thông báo kết luận thanh tra số 46/TB-TTTP-P2 ngày 8-5-2020 của Thanh tra TP HCM về các nội dung tố cáo liên quan đến Sở LĐ-TB-XH TP HCM và một số đơn vị trực thuộc sở.

Sai sót tại Sở LĐ-TB-XH TP HCM: Bộ LĐ-TB-XH đề nghị xử lý nghiêm - Ảnh 1.

Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè

Theo đó, tại một số trung tâm thuộc Sở LĐ-TB-XH TP HCM (Tam Bình, Thị Nghè, Gò vấp, Linh Xuân): việc quản lý, sử dụng tiền từ thiện, tiền con nuôi; việc tiếp nhận trẻ mồ côi chưa nêu cụ thể về số liệu thu, chi tiền mặt, hàng hóa được tài trợ là chưa rõ ràng, minh bạch. Việc quản lý, ghi chép sổ vàng tại một số trung tâm không thực hiện đúng theo hướng dẫn, một số khoản chi từ nguồn thực hiện không đúng mục đích; việc tiếp nhận tiền, hàng hóa từ thiện tại Trung tâm Thị Nghè không thực hiện theo quy trình hướng dẫn, tổ tiếp nhận được thành lập nhưng thực tế không hoạt động theo quy chế tiếp nhận quản lý, sử dụng tiền từ thiện, viện trợ của các tổ chức cá nhân trong nước, nước ngoài...

Cục Bảo trợ xã hội đề nghị Sở LĐ-TB-XH TP HCM tập trung xử lý, tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị; chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những vấn đề còn thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo về Cục Bảo trợ xã hội trước ngày 14-5-2020 để Cục tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH.

Bảo Nghi