Được nghỉ không hưởng lương 1 ngày

Nguyễn Văn Bé (Công ty Thanh Tuyền, quận Bình Thạnh, TP HCM)

- Ông Trần Hoàng Nhân, trưởng phòng tổ chức - hành chính, trả lời: Chúng tôi có sơ suất là không cập nhật quy định. Sau khi xem lại Bộ Luật Lao động năm 2012, chúng tôi mới biết có quy định về việc người lao động được nghỉ không hưởng lương 1 ngày khi ông bà nội, ngoại hoặc anh, chị, em ruột qua đời. Chúng tôi sẽ không trừ phép năm của anh Bé mà tính là ngày nghỉ không hưởng lương.