Đây là kết quả khảo sát mới nhất của Sở Y tế TP HCM tại 53 bệnh viện công lập trên địa bàn TP trong thời gian gần đây được công bố sáng ngày 7-9. Theo đó, qua phần mềm ứng dụng giám sát thái độ không hài lòng của người bệnh khi đi khám bệnh trong tháng 8 cho thấy đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Cụ thể, với tiêu chí "không hài lòng" được khảo sát thì từ gần 13.987 lượt ý kiến không hài lòng trong tháng 7 đã giảm xuống còn khoảng 10.237 lượt trong tháng 8. Cải thiện rõ nét nhất là ý kiến không về cách hỏi bệnh, thăm khám của bác sĩ, từ 12.470 lượt ý kiến không hài lòng xuống còn 8.480; nhà vệ sinh phục vụ người bệnh, từ 12.470 ý kiến không hài lòng xuống còn 7.500... 

Cách hỏi bệnh, thăm khám của bác sĩ được cải thiện - Ảnh 1.
Cách hỏi bệnh, thăm khám của bác sĩ được cải thiện - Ảnh 2.

Biểu đồ so sánh sự khác nhau về mức độ hài lòng của người bệnh trong tháng 7 và 8

Sở Y tế hoan nghênh những cố gắng và nỗ lực của các bệnh viện trong thời gian qua nhằm không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ người bệnh với tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.  

Nguyễn Thạnh