Chỉ số rủi ro lây nhiễm được chia làm 5 mức độ: Dưới 10% là rất ít rủi ro lây nhiễm; từ 10% đến dưới 30%, rủi ro lây nhiễm thấp; từ 30% đến dưới 50%, rủi ro lây nhiễm trung bình; từ 50% đến dưới 80%, rủi ro lây nhiễm cao; từ 80% trở lên, rủi ro lây nhiễm rất cao.

Theo BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, Bộ tiêu chí đánh giá này sẽ áp dụng cho tất cả các loại hình cơ sở khám chữa bệnh vì tính chất rất dễ lây lan của virus SARS-CoV-2. Đây cũng là công cụ hữu ích giúp cơ sở y tế quản lý rủi ro lây nhiễm chéo trong môi trường chăm sóc người bệnh, sẵn sàng tiến tới chung sống an toàn với dịch Covid-19.

Sở Y tế TP HCM xây dựng Bộ tiêu chí về rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại bệnh viện - Ảnh 1.

Khám bệnh giữa mùa dịch bệnh Covid-19 của các bác sĩ TP HCM

Vi vậy, Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn TP tự đánh giá để biết mức độ rủi ro hiện có của cơ sở mình. Trên cơ sở đó, xác định những hoạt động ưu tiên nhằm giảm thiểu rủi ro bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 và nâng mức an toàn cho cả người bệnh, nhân viên y tế.

Sở Y tế cũng sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá lại một số đơn vị nhằm góp ý các giải pháp cần triển khai để khắc phục nguy cơ rủi ro lây nhiễm trong cơ sở y tế.

Nguyễn Thạnh