Quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đỗ Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc

Quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đỗ Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc

Nguồn tin từ Huyện ủy Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đỗ Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc, do để xảy ra sai phạm thu, chi tài chính trái nguyên tắc, gây thất thoát ngân sách nhà nước, phát ngôn thiếu thống nhất, sử dụng 40 tấn xi măng không đúng mục đích,

Theo đó, trong năm 2015, ông Tám với tư cách là Chủ tịch UBND xã đã thực hiện trái nguyên tắc về chế độ, quy định về thu, chi tài chính đối với số tiền trên 300 triệu đồng, trong đó thanh toán cho Công ty Đại Lộc với số tiền là 269 triệu đồng và nhận tăng số tiền 63 triệu đồng do lập “hồ sơ khống” tính tăng khối lượng để rút tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho xã Cầu Lộc.

Ngoài ra, ông Tám đã thiếu trách nhiệm trong việc triển khai sử dụng 40 tấn xi măng (nhà nước hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới) khi giao về cho các thôn nhưng không tiến hành xây dựng, sau đó lại mang số xi măng này bán cho một cơ sở sản xuất gạch trên địa bàn.

Bên cạnh đó, ông Tám còn phát ngôn thiếu thống nhất với báo chí về việc sử dụng hồ sơ để thanh toán qua kho bạc vốn hỗ trợ của nhà nước.

Với những khuyết điểm trên, ông Đỗ Văn Tám được xác định đã vi phạm những điều đảng viên không được làm và bị Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc ra quyết định kỷ luật cảnh cáo.

Tin-ảnh: Tuấn Minh