Ủy ban kiểm tra huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đã có thông báo chính thức về những vi phạm của ông Nguyễn Văn Luật, Chánh thanh tra huyện sau khi có đơn tố cao ông Luật gian dối về bằng cấp.

Thông báo về kết luật của Ủy ban kiểm tra huyện Hậu Lộc về những vi phạm của ông Nguyễn Văn Luật, Chánh Thanh tra huyện

Thông báo về kết luật của Ủy ban kiểm tra huyện Hậu Lộc về những vi phạm của ông Nguyễn Văn Luật, Chánh Thanh tra huyện

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra huyện Hậu Lộc, từ tháng 5-2013 đến nay, tại Chi bộ thanh tra - tư pháp luôn xảy tình trạng đấu đá, tố cáo lẫn nhau, nhưng các cán bộ chủ chốt không hòa giải được, gây mất đoàn kết trong nội bộ.

Về những tố cáo ông Luật có bằng Trung cấp hành chính (do Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa cấp năm 2001), khi chưa có bằng cấp 3 là chưa đúng với Quyết định 224 HCQG-GV ngày 5-5-2000 của Giám đốc học viện Hành chính Quốc gia. Ngoài ra, việc ông Luật đi học bổ tục tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Triệu Sơn, nhưng không báo cáo với tập thể và cấp trên trực tiếp nên đã gây dị nghị trong cán bộ và đảng viên.

Ngoài ra, trong quá trình ứng cử vào chức đại biểu HĐND xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc khóa 16 (1999 - 2004), ông Nguyễn Văn Luật kê khai không trung thực về trình độ văn hóa (lúc này ông Luật chưa có bằng cấp 3, nhưng khai đã học hết cấp 3).

Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra còn phát hiện việc kê khai tài sản, ông Luật không kê khai phần trang trại chăn nuôi vào bản kê khai tài sản hàng năm.

Từ những sai phạm trên, về mặt Đảng, ông Nguyễn Văn Luật đã bị kỷ luật với hình thức “cảnh cáo”, đồng thời thường trực UBND huyện Hậu Lộc đã họp và đi đến thống nhất giao cho tổ chức thuyên chuyển ông Nguyễn Văn Luật sang đảm nhiệm công tác khác.

Được biết, cũng trong quá trình kiểm tra, rà soát lại bằng cấp UBND huyện Hậu Lộc, đã phát hiện có 158 hồ sơ cán bộ, công chức của huyện có sai lệch, cần xem xét lại.

Tin-ảnh: Tuấn Minh