Chiêu ăn đất của cán bộ ở điểm nóng Đồng Tâm - Ảnh 1.

Infographic: Vương Fương Anh; dữ liệu: Gia Hy - Nguyễn Hưởng