Các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội XII tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII sáng 26-1

Các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội XII tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII sáng 26-1

Theo chương trình, chiều nay 26-1, Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XI) danh sách trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Sau khi kết thúc quá trình bỏ phiếu bầu cử tại hội trường lúc 11 giờ sáng cùng ngày, Ban Kiểm phiếu do ông Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương khóa XI, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, làm Trưởng ban đã khẩn trương bắt tay vào việc kiểm phiếu.

Việc kiểm phiếu được tiến hành theo 2 danh sách bầu ủy viên trung ương chính thức và danh sách bầu trung ương dự khuyết.

Trong sáng cùng ngày, các đại biểu đã tiến hành bầu cử từ danh sách bầu cử gồm 246 người, trong đó danh sách ủy viên trung ương chính thức là 220 người và ủy viên trung ương dự khuyết là 26 người; để bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII gồm 200 người (Ban chấp hành Trung ương khóa XI có 200 người, gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết), trong đó có 180 ủy viên trung ương chính thức và 20 ủy viên trung ương dự khuyết.

Theo chương trình Đại hội XII, sau khi có danh sách trúng cử, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ họp hội nghị lần thứ nhất vào ngày mai (27-1) để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tổng Bí thư và Ban chấp hành Trung ương khóa XII sẽ ra mắt trong phiên bế mạc Đại hội XII vào sáng 28-1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Dũng Kỳ