Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu tham dự Đại hội XII
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu tham dự Đại hội XII

Theo kết quả bỏ phiếu tại Đại hội XII chiều tối 25-1, Đại hội đã đồng ý để tất cả 29 người (có 15 Ủy viên Trung ương khóa XI) được các đại biểu đề cử được rút khỏi danh sách bầu Trung ương khóa XII.

Trước đó, 29 người (có 15 Ủy viên Trung ương khóa XI) trong tổng số 62 người được Đại biểu Đại hội XII (không phải là Ủy viên Trung ương khoá XI) giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XII cũng đã tự nguyện xin rút. Trong đó có 23 người được đề cử Ủy viên Trung ương chính thức và 6 người được đề cử Uỷ viên Trung ương dự khuyết.

Trong số 29 người mà Đại hội cho rút khỏi danh sách giới thiệu bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội có các lãnh đạo chủ chốt khóa XI như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trước đó, các nhân sự nằm trong Ban chấp hành Trung ương khóa XI nhưng không được Trung ương khóa XI giới thiệu để Đại hội XII bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII có các lãnh đạo chủ chốt như: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng...

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí bên lề Đại hội XII, ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương khóa XI, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết trong số gần 50% ủy viên Trung ương khóa XI được các đoàn giới thiệu tái cử, có nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị như: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Chỉ đạo Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa…

Tại Đại hội XII, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã được các đại biểu đề cử bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Song Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đều đã xin rút khỏi danh sách bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Dũng Kỳ