Tại buổi họp Báo giao ban Thành uỷ Hà Nội thường kỳ chiều ngày 21-3, ông Phạm Quý Tiên, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội, cho biết đến thời điểm này TP Hà Nội chưa đồng ý cho một đơn vị tư vấn nước ngoài nào tham gia lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Chưa chọn đơn vị tư vấn nào

Theo ông Tiên, ngày 20-3 UBND TP Hà Nội tiếp nhận thông tin một số cơ quan báo chí Trung Ương và địa phương đăng viết bài viết có nội dung “UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu cho Viện Thiết kế và Quy hoạch TP Hàng Châu (Trung Quốc) để nghiên cứu lập đồ án quy hoạch hai bên bờ sông Hồng”.

Về việc này, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, người phát ngôn Phạm Quý Tiên, cho biết cho đến thời điểm hiện này, TP chưa đồng ý cho đơn vị tư vấn nước ngoài nào tham gia lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26-7-2011; Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18-2-2016, UBND TP Hà Nội đã giao cho Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội triển khai lập các quy hoạch phân khu, trong đó có quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (Quy hoạch dọc hai bên bờ sông Hồng).

Trên cơ sở đề xuất của 3 nhà đầu tư gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời, Tập đoàn Vingroup - CT CP và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) đề xuất TP chấp thuận được tự nguyện đóng góp tài chính cho việc nghiên cứu trị thủy, quy họach phân khu đô thị sông Hồng, TP Hà Nội đã có chủ trương, tiếp nhận tài trợ của 3 đơn vị trên và giao Viện Quy họach Xây dựng Hà Nội phối hợp với 3 nhà đàu tư lựa chọn các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm, để nghiên cứu đưa ra ý tưởng, phương án thực hiện đồ án.

Không liên quan đến an ninh, quốc phòng

UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Quy hoạch-Kiến trúc là đơn vị đầu mối chủ trì phối với với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở, ngành, đơn vị liên quan tập hợp toàn bộ các tài liệu, thông tin liên quan gồm các hồ sơ thiết kế, quy họach, kiến trúc xây dựng, của các đơn vị tư vấn trước đây đã nghiên cứu liên quan dọc hai bên sông Hồng. Các thông tin này có: chỉ số thuỷ văn, chiều dài đê, đường; thực trạng cơ sở hạ tầng, dân số hai bên bờ sông Hồng, diện tích đất đai; đánh gía thay đổi với mực nước sông, sau khi có hệ thống thuỷ địa được xây dựng trên thượng các sông Đà và sông Lô trong thời gian vừa qua.

"Các chỉ số thông tin trên đều là những tài liệu công khai được công bố, rộng rãi tại các đề tài nghiên cứu, tài liệu chuyên ngành và phương tiện thông tin đại chúng, không liên quan đến lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Hệ thống tài liệu, thông tin sẽ được sử dụng để phục vụ cho các nhà tư vấn nghiên cứu đưa ra ý tưởng, thực hiện độ án quy họach"- ông Tiên nêu rõ

UBND TP Hà Nội đã đưa ra những tiêu chí, yêu cầu chặt chẽ đảm bảo việc đă ý tưởng vào thực tiễn. Cụ thể, việc nghiên cứu quy hoạch dọc hai bên sông Hồng phải theo hướng đảm bảo phòng chống lũ; tạo lập một đô thị hiện đại; khai thác hiệu quả quỹ đất; tạo quỹ đất cho TP để tạo nguồn lực thực hiện quy hoạch; ưu tiên tái định cư tại chỗ; phát triển giao thông vận tải và du lịch đường sông; nghiên cứu phương án quy hoạch tuyến đường dọc 2 bên sông kết hợp làm đê ngăn lũ

Theo ông Tiên, sau khi các nhà đầu tư, tư vấn trình bày ý tưởng thực hiện đồ án quy hoạch, TP Hà Nội sẽ tiến hành xem xét lựa chọn những ý tưởng đảm bảo tính khả thi; đảm bảo các tiêu chí, yêu cầu đặt ra, báo cáo cơ quan có thẩm quyền thì mới cho phép triển khai nghiên cứu thực hiện đồ án.

Ông Tiên nhấn mạnh một lần nữa: "Đến thời điểm hiện tại TP Hà Nội chưa quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài nào tham gia thực hiện lập đồ án Quy hoạch dọc hai bên bờ sông Hồng"

Nguyễn Hưởng