Quang cảnh buổi họp Hội đồng nhân dân TP Hà Nội ngày 7-7

Quang cảnh buổi họp Hội đồng nhân dân TP Hà Nội ngày 7-7 - Ảnh chụp qua màn hình

Ngày 7-7, tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, liên quan đến kết luận thanh tra về trồng và thay thế cây xanh trên địa bàn TP, UBND TP Hà Nội đã công bố trả lời ý kiến cử tri về đề nghị UBND TP báo cáo kết quả xử lý sau kết luận thanh tra, cơ chế kiểm soát việc trồng, thay thế cây mới.

Theo UBND TP Hà Nội, tháng 3-2015 có nhiều ý kiến về Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường trên địa bàn TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo tạm dừng việc chặt hạ, thay thế cây trên một số tuyến phố để xem xét tổng thể việc triển khai thực hiện.

Sau đó, UBND TP đã thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh trên một số tuyến phố. Qua kết luận thanh tra, UBND TP thấy rằng: Chủ trương cải tạo, chỉnh trang cây xanh hai bên đường là đúng; nhưng phương pháp, cách thức thực hiện còn nóng vội, giản đơn; chưa thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác dẫn tới một số người hiểu lầm, dư luận nhân dân nắm bắt thông tin không đầy đủ.

“Việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị là công việc nhạy cảm, ảnh hưởng tác động tới cuộc sống, tâm tư, tình cảm của nhân dân nhưng thông tin tuyên truyền thực hiện còn chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa tổ chức xin ý kiến đông đảo nhân dân, các nhà khoa học tham gia. Một số tiêu chí thực hiện cấp phép chặt hạ, trồng mới cây xanh đô thị chưa rõ ràng, còn thiếu sót…”- UBND TP Hà Nội thừa nhận.

Cây xanh ở Hà Nội bị thay thế không đúng chủng loại

Cây xanh ở Hà Nội bị thay thế không đúng chủng loại - ảnh: Nguyễn Hưởng

Từ đây, UBND TP đã chỉ đạo xử lý, kỷ luật đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng trình tự quy định. Ban Cán sự Đảng UBND TP đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn TP; chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra những thiếu sót, tồn tại và có hình thức kỷ luật đối với những tập thể cá nhân lãnh đạo Sở, đơn vị trực thuộc để xảy ra thiếu sót, tồn tại.

“Đặc biệt quan tâm công tác thông tin tuyên truyền, công khai việc thực hiện, lắng nghe ý kiến tham gia góp ý xây dựng của các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, các nhà khoa học để công tác cải tạo, chỉnh trang cây xanh đô thị bảo đảm hiệu quả, không gây ra những bức xúc trong công luận”- theo chỉ đạo của Hà Nội.

Qua vụ việc nêu trên, UBND TP Hà Nội đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ, công việc chung nhưng có ảnh hưởng, tác động nhiều tới đời sống tâm tư, tình cảm của nhân dân.

Để khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong kết luận thanh tra; đề ra giải pháp cải tạo, thay thế cây xanh trong thời gian tới, UBND TP đã giao Sở Xây dựng thực hiện việc rà soát, đánh giá lại các khâu, các tiêu chí, cũng như biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện.

Một cây xanh còn tươi tốt, cao hàng chục m và phủ bóng mát rộng cho đường phố Nguyễn Chí Thanh bị chặt hạ ngày 19-3 - Ảnh: Nguyễn Hưởng
Một cây xanh còn tươi tốt, cao hàng chục m và phủ bóng mát rộng cho đường phố Nguyễn Chí Thanh bị chặt hạ ngày 19-3 - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Đáng chú ý, trong đó Sở Xây dựng phải xây dựng Quy định quản lý cây xanh đô thị, làm rõ về: Quy trình quản lý, duy trì, bảo tồn cây xanh đô thị; Phân cấp trong quản lý cây xanh đô thị, phân rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc trồng và thay thế cây xanh; Quy định về cấp phép chặt hạ, nội dung cấp phép, trách nhiệm của đơn vị giao giám sát trong nghiệm thu, bảo hành, dịch chuyển cây xanh

Ngoài ra, quy định các vấn đề cần lấy ý kiến cụ thể của chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến cộng đồng trong quá trình quản lý, bảo tồn, phát triển cải tạo, thay thế cây xanh đô thị; Danh mục cây xanh thích hợp, đảm bảo quy định về tiêu chuẩn cây trồng (chủng loại cây đô thị), danh mục cây hạn chế trồng, cây cấm trồng…

Mặt khác, cần điều chỉnh Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn 2014-2015. Tổ chức công bố và thực hiện đề án, đi đôi với tăng cường quản lý chặt chẽ cây xanh đô thị theo quy định.

N.Quyết