Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII - Ảnh chụp qua màn hình

Sáng 20-10, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII.

Chủ tịch QH cho biết chương trình làm việc của kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng trực tiếp đến triển khai Hiến pháp năm 2013, tình hình kinh tế - xã hội và các nội dung quan trọng khác. Để hoàn thành tốt chương trình, Chủ tịch yêu cầu các đại biểu QH quan tâm đến những vấn đề:

Thứ nhất, mặc dù đây là kỳ họp cuối năm, công tác xây dựng pháp luật vẫn được xác định là một nội dung trọng tâm. QH sẽ dành thời gian để sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật để đảm bảo quy định của hiến pháp, sớm đi vào cuộc sống. Theo dự kiến, QH sẽ thông qua 18 luật, một số nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác. Đây là một trong những kỳ họp có số lượng văn bản lớn nhất được thông qua và cho ý kiến.

Các đại biểu chào cờ

Thứ 2, về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 5 năm 2011-2015, có tác động sâu sắc đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020.

Vì vậy, việc đánh giá sâu sắc, toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội các năm qua sẽ là tiền đề quan trọng để xem xét kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản để phát triển kinh tế xã hội đã được Đại hội XI của Đảng xác định cho năm năm 2011-2015. Chỉ ra những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và rút ra nguyên nhân để đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thích hợp cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 5 năm 2016-2020.

Thứ 3, QH sẽ đóng góp ý kiến các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc. Văn kiện cuối nhiệm kỳ Đại hội sẽ gửi đến các đại biểu để xin ý kiến đóng góp.

Toàn cảnh hội trường - Ảnh chụp qua màn hình

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII

Thứ 5, QH sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai lâm trường, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri, báo cáo kết quả giám sát cử tri gửi đến các kỳ họp của QH, xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về phòng chống tham nhũng, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật 2015…

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đánh giá các nội dung trên đều là những vấn đề có tác động mọi mặt đến đời sống kinh tế xã hội.

Báo cáo về “Tình hình kinh tế - xã hội Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày nội dung chủ yếu của Báo cáo “Tình hình kinh tế - xã hội 2015 và 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016” - Ảnh chụp qua màn hình

Sau phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, QH nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo về “Tình hình kinh tế - xã hội 2015 và 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016”.

Ph.Nhung