Sáng 1-3, 8 đơn vị của TP Hà Nội bắt đầu thực hiện chủ trương khoán xe công, hàng loạt xe biển xanh được niêm phong chờ điều chuyển hoặc đấu giá.

Ông Hoàng Anh Tú, Chánh Văn phòng UBND huyện Gia Lâm, một trong những đơn vị thực hiện thí điểm khoán xe công, cho biết trong giai đoạn đầu, huyện đã lựa chọn phương thức các lãnh đạo đi xe riêng. “Theo tính toán của chúng tôi, chi phí cho một xe công khoảng 17 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, hiện nay với việc phải áp dụng với mức khoán cao nhất 9,3 triệu đồng cho một xe, chúng tôi phải đưa ra một số giải pháp linh hoạt để phù hợp”- ông Tú cho biết.


Nhiều đơn vị khoán xe công phải tìm phương án tiết kiệm chi phí - Ảnh: Zing

Nhiều đơn vị khoán xe công phải tìm phương án tiết kiệm chi phí - Ảnh: Zing

Sau thí điểm khoán xe công, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội đã sử dụng xe biển trắng khi đi họp. Lãnh đạo Sở Tài chính TP Hà Nội cũng sử dụng xe biển trắng trong phục vụ công việc. Toàn bộ số xe công phục vụ công tác chung với các chức danh tại các đơn vị thí điểm khoán kinh phí đều đã dừng hoạt động từ ngày 1-3, niêm phong chờ thu hồi sắp xếp theo quy định.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính TP Hà Nội, số xe công tại 8 sở, quận, huyện sẽ được thu hồi, sắp xếp lại. Ngoài ra, số lao động dôi dư khi khoán xe công có thể sắp xếp công việc theo đề án vị trí việc làm của đơn vị, như làm bảo vệ cơ quan hoặc làm lái xe tại đơn vị nhận điều chuyển xe biển xanh.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác đối với các chức danh lãnh đạo tại 8 cơ quan, đơn vị, áp dụng từ ngày 1-3. Cụ thể, 8 đơn vị của Hà Nội thực hiện khoán xe công gồm các sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông Vận tải; Lao động, Thương binh và Xã hội; các quận: Hà Đông, Long Biên; các huyện: Thanh Trì, Gia Lâm.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu sau khi khoán kinh phí, toàn bộ số xe công do các cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng sẽ được thu hồi để sắp xếp, xử lý theo quy định để đảm bảo việc sử dụng xe tiết kiệm, hiệu quả.

Theo quyết định này, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí xe công được lựa chọn thực hiện khoán theo 1 trong 2 phương thức sau.

Thứ nhất, căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để quyết định mức khoán, nhưng không vượt quá mức tối đa 9,3 triệu đồng/người/tháng.

Thứ hai, căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định khoán kinh phí sử dụng xe công cho từng chức danh theo nguyên tắc khoảng cách thực tế đi công tác hàng tháng của từng chức danh nhân với đơn giá 13.000 đồng/km.

Nguyễn Hưởng