Xe công ở Bộ Tài chính - Ảnh Phương Anh

Xe công ở Bộ Tài chính - Ảnh Phương Anh

Tiếp theo tiến độ khoán kinh phí sử dụng xe công đối với lãnh đạo cấp Thứ trưởng, Tổng cục và tương đương, Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị có xe phục vụ chức danh chuyển sang chế độ khoán thực hiện rà soát, sắp xếp lai đội ngũ lái xe công, bao gồm Văn phòng Bộ, đại diện Văn phòng Bộ tại TP HCM, 3 tổng cục Hải quan, Thuế, Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các Cục thuộc Bộ Tài chính.

Cụ thể, theo yêu cầu của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, các đơn vị nói trên thực hiện rà soát tổng thể số lượng các lái xe phục vụ công tác chung, số lượng lái xe phục vụ các chức danh đã được khoán. Trong đó ghi rõ thông tin cá nhân, loại hợp đồng lao động, biển số đăng ký xe. Trên cơ sở đó xây dựng phương án sắp xếp, bố trí lại các lái xe theo nguyên tắc giảm dần số lượng hiện có. Đồng thời sắp xếp, điều động từ nơi thừa sang nơi thiếu, điều chuyển dần lái xe phục vụ xe chức danh đã được khoán sang lái xe phục vụ công tác chung hoặc bố trí làm công việc khác.

Thời gian báo cáo kết quả rà soát về Bộ trước ngày 10-10.

Cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe công được Bộ Tài chính thực hiện từ ngày 1-10 đối với 6 Thứ trưởng và các lãnh đạo cấp Tổng cục, Uỷ ban trực thuộc... Theo đó, các lãnh đạo nhận khoán xe sẽ không được bố trí xe riêng đưa đón hàng ngày từ nhà đến cơ quan và từ cơ quan về nhà. Mức khoán được tính cụ thể theo quãng đường đi làm của mỗi người nhân đơn giá taxi ở mức cao nhất hiện nay là 15.000 đồng/km. Người có mức kinh phí khoán thấp nhất là 3,96 triệu đồng, cao nhất là 9,9 triệu đồng/tháng.

Trong những ngày đầu thực hiện cơ chế khoán xe công, các lãnh đạo Bộ Tài chính đã sử dụng taxi đi làm. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết đã mua thẻ taxi thông qua một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để tiện đi làm hàng ngày. Các Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Nguyễn Hữu Chí cũng đón taxi đi làm. Trong khi đó, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải tự lái xe riêng đến cơ quan như thường lệ.

Từ năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 59 về việc thí điểm khoán xe công nhưng sau đó chỉ có 2-3 chức danh thuộc Quốc hội tự nguyện nhận kinh phí khoán xe và sau đó dừng lại vì không thuận tiện cho công tác.

Năm 2016, Quốc hội có Nghị quyết số 01 yêu cầu từng bước thực hiện cơ chế khoán xe công để tiết kiệm kinh phí. Bộ Tài chính là đơn vị đầu tiên áp dụng chính sách khoán xe công bắt buộc đối với các chức danh từ cấp Thứ trưởng trở xuống. Việc khoán kinh phí sử dụng xe công mới chỉ thực hiện ở mức độ đưa đón từ nhà đến nơi làm việc và từ nơi làm việc về nhà. Các thời gian còn lại trong ngày, lãnh đạo vẫn được bố trí xe công đưa đón theo nhu cầu công tác.

Ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính), cho biết trước mắt mới áp dụng khoán xe công ở mức độ như vậy để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của các chức danh, sau đó sẽ rút kinh nghiệm và điều chỉnh.

Cả nước hiện có hơn 37.000 xe công với mức chi phí vận hành khoảng 320 triệu đồng/xe.năm.

T.Hà