Hôm nay, ngày 25-6, UBND tỉnh Ninh Thuận cho hay địa phương này đang gấp rút lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương về chế độ hội họp, theo hướng giảm thiểu nhất, để dành thời gian làm việc, phục vụ người dân
 

Giảm họp để dành thời gian làm việc là một trong những giải pháp cải cách hành chính

Giảm họp để dành thời gian làm việc là một trong những giải pháp cải cách hành chính

Theo đó, có tới 9 nhóm công việc được UBND tỉnh Ninh Thuận đưa vào danh sách lấy ý kiến để không tổ chức họp, gồm:

Phổ biến, triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cấp trên (trừ những chủ trương, chính sách lớn, cấp bách.

Sơ kết tháng, quý, 6 tháng thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của các sở, ngành thuộc tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Những công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp.

Những việc cụ thể đã được phân công trách nhiệm cho cấp dưới giải quyết.

Lấy ý kiến của các cơ quan, các cấp tham gia xây dựng, hoàn thiện các đề án.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác hoặc nghe báo cáo tình hình.

Trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị.

Giải quyết những công việc mang tính chuyên môn, kỹ thuật.

Những việc đã được pháp luật quy định rõ ràng để áp dụng giải quyết.