Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội - Ảnh: Văn Bình

Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội - Ảnh: Văn Bình

Theo tờ trình, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (QH) đề nghị QH xem xét cơ cấu Uỷ ban Thường vụ QH khoá XIV là 18 người như khoá XIII gồm: Chủ tịch QH, 4 Phó Chủ tịch QH và 13 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ QH.

Trong 4 Phó Chủ tịch QH gồm: 1 Phó Chủ tịch Thường trực giúp Chủ tịch về lĩnh vực dân tộc, đối ngoại, văn hoá, xã hội; 1 Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch về lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học và môi trường; 1 Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch về lĩnh vực pháp luật, tư pháp và 1 Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch về lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

13 uỷ viên Uỷ ban Thường vụ QH còn lại được phân công giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm các Uỷ ban Pháp luật; Uỷ ban Tư pháp; Uỷ ban Kinh tế; Uỷ ban Tài chính Ngân sách; Uỷ ban Quốc phòng và an ninh; Uỷ ban Văn hoá Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Uỷ ban về các vấn đề xã hội; Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Đối ngoại; Tổng thư ký Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Văn phòng QH; Trưởng ban Công tác đại biểu và Trưởng ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban thường vụ QH.

Chiều cùng ngày các Đoàn đại biểu QH họp để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn; thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH.

Được biết 18 Ủy viên thường vụ QH khóa 13 hiện nay gồm:

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân-Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Đảng đoàn QH, Chủ tịch QH.

Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn QH, Phó Chủ tịch QH phụ trách về lĩnh vực dân tộc, đối ngoại, văn hoá, xã hội.

Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch QH phụ trách lĩnh vực Quốc phòng và An ninh.

Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch QH phụ trách lĩnh vực kinh tế, tài chính.

Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch QH phụ trách lĩnh vực pháp luật, tư pháp.

13 Ủy viên Thường vụ QH khóa 13 còn lại gồm:

Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của QH.

Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH.

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của QH.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH.

Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của QH.

Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của QH.

Ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng ban Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ QH.

Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của QH.

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư Ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng QH.

Ông Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác Đại biểu.

Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của QH.

V.Duẩn-N.Quyết-Ph Nhung