Nhiều nhân sự chủ chốt của bộ máy nhà nước các cấp từ trung ương đến địa phương trong nhiệm kỳ 5 năm 2016-2021 sẽ được quyết định trong cuộc bầu cử hôm nay. Những nhân sự ấy có thể làm việc trong các cơ quan quyền lực cao nhất ở trung ương và địa phương là Quốc hội hay HĐND các cấp. Những nhân sự đó có thể là lãnh đạo chủ chốt của nhà nước, Chính phủ hay các bộ, ngành không lâu sau cuộc bầu cử.

Bầu các nhân sự này vào hôm nay, cử tri đã ủy quyền cho họ thay mặt mình hoạch định đường hướng phát triển của đất nước và từng địa phương. Đồng thời, cử tri cũng ủy nhiệm cho họ xem xét, quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước, địa phương.

Chính vì thế, lá phiếu không hề nhẹ với cử tri trước khi họ cân nhắc bỏ vào thùng phiếu. Điều khiến mỗi cử tri cân nhắc nhất là làm sao lựa chọn được người xứng đáng, làm sao lựa chọn được người thực sự đại diện cho tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng của mình trong cả nhiệm kỳ 5 năm. Trong danh sách 870 ứng cử viên vào Quốc hội khóa tới có 168 người là đại biểu Quốc hội khóa XIII tái cử. Với những người này, thông qua xem xét, giám sát lời hứa trước đó của họ cũng như những gì mà họ đã làm trong nhiệm kỳ vừa qua, cử tri có thể thấy rõ có tiếp tục xứng đáng để được mình tiếp tục tín nhiệm nữa hay không. Tương tự như vậy là đối với hàng chục vạn người tái ứng cử vào HĐND các cấp.

Khó hơn là lựa chọn các ứng cử viên mới. Tất nhiên, những ứng cử viên này đều đã có cơ hội trình bày chương trình hành động, cam kết của mình trước cử tri. Tuy nhiên, không phải cử tri nào cũng có điều kiện tìm hiểu kỹ. Quan trọng hơn là ứng cử viên đó sau này nếu trúng cử có hành động theo chương trình, lời hứa hay không thì cần phải có thời gian kiểm chứng. Cử tri muốn an tâm hơn thì cần tìm hiểu, đánh giá về ứng cử viên qua quá trình công tác trước đó của họ để có thêm cơ sở thể hiện quyền quyết định trên lá phiếu.

Một lá phiếu chỉ thể hiện quyền và chính kiến của một cử tri. Song, gần 70 triệu lá phiếu của gần 70 triệu cử tri sẽ có sức mạnh vô cùng lớn. Tương lai đất nước trong 5 năm tới nằm trong chính là phiếu hôm nay của mỗi cử tri. Mỗi cử tri, vì thế, hãy đi bầu, cộng hưởng thành sức mạnh lớn, sức mạnh quyết định tương lai của chính mình.

PHẠM DƯƠNG