Xứng đáng với niềm tin yêu của CNVC-LĐ

Tin mới

06/04/2013 16:49

(NLĐO) - Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội X Công đoàn TPHCM diễn ra ngày 6-4, Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã biểu dương những thành tựu, nỗ lực của các cấp CĐ TP trong nhiệm kỳ qua.


Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại đại hội

Năm năm qua, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sức mạnh của đoàn kết, ý chí vượt khó, những hoạt động năng động, sáng tạo, phong phú, bền bỉ, giai cấp công nhân và tổ chức CĐ TP đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội IX CĐ TP đề ra.

Vai trò của CĐ trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ ngày càng rõ rệt hơn, hiệu quả hơn với những chương trình, việc làm cụ thể và thiệt thực.

Từ các phong trào hành động, đội ngũ CNVC-LĐ TP được rèn luyện và trưởng thành, có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; đồng thời nâng cao hơn về giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP. Tổ chức CĐ có nhiều chuyển biến về nội dung và phương thức hoạt động, gắn bó với CN, thực sự xứng đáng với niềm tin yêu của CNVC-LĐ.

Nhiệm kỳ 2013-2018, CĐ các cấp phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để CNVC-LĐ ngày càng được nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, bảo đảm đến cuối 2015, 70% lao động được đào tạo.
Bí thư Thành ủyTPHCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh: "Qua các phong trào, CĐ phải là nơi phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên CĐ ưu tú, xuất thân từ CN để Đảng xem xét, kết nạp và quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản lý".

 
Tổ chức CĐ TP phải tiếp tục nỗ lực hơn trong công tác vận động thành lập CĐ cơ sở tại các DN thuộc các thành phần kinh tế, bảo đảm đến năm 2015, 100% DN đủ điều kiện có tổ chức CĐ, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức mình, là cơ sở để thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi của NLĐ.

Tổ chức CĐ phải là nơi tập hợp trí tuệ của CNVC-LĐ, tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật và các chế độ chính sách. Đồng thời, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn sản xuất, đời sống, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; phải làm cho đoàn viên thấy được lợi ích khi gia nhập CĐ.
 
Bên cạnh đó, tổ chức CĐ cần chủ động tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để định hướng ý thức chính trị, quyền làm chủ của đoàn viên CĐ và CN; nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức CĐ trong DN.
 
Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam:
Tập trung chăm lo người lao động
 
Nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ TP đã có nhiểu đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, nổi bật là đã tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và NLĐ. Đặc biệt, các cấp CĐ TP đã đề ra nhiều nội dung và giải pháp phù hợp nhằm tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, nâng cao năng lực của CĐ cơ sở và cán bộ CĐ. Những nỗ lực ấy đã giúp tổ chức CĐ TP trở thành chỗ dựa vững chắc của CNVC-LĐ.
 
Tuy nhiên, hoạt động CĐ trong 5 năm tới sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức, đó là sự tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và sự suy thoái kinh tế thế giới đối với nền kinh tế nước ta. Một số cơ chế, chính sách còn thiếu đồng bộ; quản lý nhà nước về lao động còn nhiều khó khăn, bất cập, quan hệ lao động ở DN còn diễn biến phức tạp... Vấn đề giải quyết việc làm, tiền lương, nhà ở, đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho đoàn viên và NLĐ vẫn là yêu cầu hết sức bức thiết.

Từ thực tế ấy, trong nhiệm kỳ tới, tổ chức CĐ TP phải tập trung chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền lợi NLĐ. Các cấp CĐ cần có nhận thức rõ hơn về 3 chức năng của tổ chức CĐ, trong đó coi trọng chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC – LĐ là trung tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động.

Để thực hiện tốt chức năng này, các cấp CĐ cần chủ động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ; tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện pháp luật lao động trong DN; chú trọng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp giải quyết kịp thời các tranh chấp phát sinh.

Giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, NLĐ, là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, mang tính chiến lược lâu dài. Do đó, tổ chức CĐ cần tập hợp, giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVC – LĐ có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực và sáng tạo để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của TP và sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước..

Song song với việc phát huy vai trò chủ động, nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, CĐ các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới về nội dung và hình thức các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua ở DN ngoài nhà nước.

Trong giai đoạn mới với nhiều thách thức đạt ra, tổ chức CĐ TP phải không ngừng nâng cao năng lực hoạt động, trong đó chủ trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có bản lĩnh chính trị, vững nghiệp vụ, xứng đáng là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.
Khánh An ghi

 
 
Vĩnh Tùng ghi
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI