Tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết tại kỳ họp thứ 48, ủy ban này đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên là cán bộ Cục QLTT tỉnh.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hưng, kiểm soát viên, đã thực hiện không đúng quy định của pháp luật trong việc tổ chức thành phần đoàn kiểm tra, lập hồ sơ kiểm tra không đúng; thể hiện sự tùy tiện, cố ý làm trái quy định, vi phạm Pháp lệnh QLTT của Bộ Công Thương và Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã quyết định kỷ luật ông Hưng bằng hình thức cảnh cáo.

Trường hợp thứ hai là ông Trương Văn Giàu - kiểm soát viên, nguyên Phó Bí thư chi bộ, quyền Đội trưởng Đội QLTT số 4 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai - cũng có nhiều vi phạm. Trong thời gian giữ chức Phó Bí thư chi bộ, quyền Đội trưởng Đội QLTT số 4, ông Giàu đã ký ban hành quyết định kiểm tra khi chưa có đầy đủ thông tin, nội dung theo quy định, vi phạm thông tư của Bộ Công Thương. Ngoài ra, ông Giàu còn để cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không đúng quy định của pháp luật, vi phạm Pháp lệnh QLTT.

Ông Giàu đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định kỷ luật với mức khiển trách.

X.Hoàng