Sáng 12-1, UBND tỉnh Bình Định đã có thông cáo báo chí sau khi Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận địa phương này bổ nhiệm hàng chục cán bộ quản lý, lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn, chưa đủ điều kiện.

Theo đó, trước khi có kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích và quản lý hồ sơ công chức.

Cụ thể, để chấn chỉnh công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quy định khung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Đối với các trường hợp công chức được bổ nhiệm trước khi có quy định trên nhưng còn thiếu một số tiêu chuẩn về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học, UBND tỉnh yêu cầu phải cử đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện, chậm nhất là tháng 3-2018. Đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chấn chỉnh tình trạng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong thời gian đến, UBND tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khắc phục ngay việc rà soát, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc quản lý hồ sơ công chức theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, hướng dẫn theo thẩm quyền để đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh sẽ tiếp tục rà soát lại, có những trường hợp thuộc về khách quan thì sẽ xin ý kiến Bộ Nội vụ để có thống nhất, thỏa thuận. "Quan điểm của tỉnh Bình Định sẽ thực hiện theo tinh thần kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sai đến đâu sẽ xử lý đến đó và rút kinh nghiệm. Tỉnh rất cầu thị, trong quá trình làm có những sơ suất cũng đã được khắc phục", ông Thanh nói.

Bình Định nói gì về “50 người chưa đủ tiêu chuẩn làm lãnh đạo”? - Ảnh 1.

Sở NN-PTNT Bình Định là một trong những đơn vị đã vi phạm trong việc bổ nhiệm cấp lãnh đạo phòng

Như đã thông tin, ngày 9-1, Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính của UBND tỉnh Bình Định.

Cụ thể, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tiến hành thanh tra trong giai đoạn từ tháng 1-2015 đến tháng 6-2017. Quá trình thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, cơ quan thanh tra đã phát hiện có 50 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Ngoài ra, có một số công chức được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chưa qua thi nâng ngạch. Một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo theo quy định.

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức ở Bình Định còn có nhiều tồn tại, hạn chế như: quyết định thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch không nêu tên các thành viên, hồ sơ không đảm bảo thành phần theo quy định, một số công chức được tuyển dụng khi chưa có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; hoặc chưa đủ các điều kiện, tiêu chuẩn.

Ngoài ra, thời điểm thanh tra, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Bình Định còn sử dụng 300 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Với những khuyết điểm nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo rà soát đối với các trường hợp đã được tiếp nhận không qua thi tuyển trong thời gian trước giai đoạn thanh tra, thu hồi quyết định tuyển dụng nếu không đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã trên trên để có hình thức xử lý phù hợp.


Đức Anh