Cận cảnh các toa tàu Metro số 1di chuyển đến nhà ga Long Bình

Đức Huy