. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM NGUYỄN THÀNH PHONG:


Chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu quả - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong (phải) và Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên

Đổi mới mạnh mẽ và linh hoạt bộ máy quản lý

Xây dựng Đề án tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM để giải quyết các vấn đề lớn của đô thị đặc biệt; phát huy tốt nhất vai trò, vị trí của TP đối với vùng và cả nước; đáp ứng yêu cầu phát triển TP nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Một trong những nội dung trọng tâm của đề án là không tổ chức HĐND quận, phường tại TP HCM nhằm tinh gọn, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ và linh hoạt hoạt động của bộ máy chính quyền đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đô thị đặc biệt.

Thực tế, TP HCM đã thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường giai đoạn 2009-2016 và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó là việc thành lập TP Thủ Đức. TP Thủ Đức là mô hình "thành phố trong thành phố" được xây dựng với mong muốn giúp nơi đây trở thành hạt nhân và một cực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển cho TP và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đề án tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM đã được QH thông qua sẽ giúp TP nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của bộ máy chính quyền đô thị; nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ công; phù hợp với đặc điểm, tính chất của một đô thị đặc biệt và lớn nhất của cả nước hiện nay.

. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM TÔ THỊ BÍCH CHÂU:

Chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu quả - Ảnh 2.

Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân

Việc tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM có các quy định đặc thù về phân cấp quản lý, chính sách tài chính để làm cho bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả. Quá trình hoạt động này được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tính minh bạch trong quản lý của chính quyền. Bên cạnh đó, cơ chế này cũng giúp huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển bền vững, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Khi thực hiện đề án chính quyền đô thị tại TP HCM, quyền làm chủ của nhân dân luôn được bảo đảm và không ngừng phát huy thông qua việc tăng cường và đẩy mạnh hoạt động giám sát của ĐBQH, ĐB HĐND và Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội...

Ngoài việc tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động của chính quyền, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên ở quận, phường sẽ thay thế vai trò của HĐND quận, phường trong việc tổ chức cho lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương định kỳ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để giải quyết các ý kiến, kiến nghị. Qua đó sẽ tạo môi trường dân chủ trong đời sống chính trị - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, MTTQ sẽ tổng hợp, lựa chọn những vấn đề quan trọng mà người dân quan tâm để kiến nghị giải quyết tại các kỳ họp của HĐND TP.

. Kiến trúc sư NGÔ VIẾT NAM SƠN:

Chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu quả - Ảnh 3.

Trao "chìa khóa" tự chủ cho TP Thủ Đức

Việc tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM sẽ giúp công tác quản lý hiệu quả hơn. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Trong đó, ý tưởng "thành phố trong thành phố" đã có dịp khởi động.

Hàng chục năm trước, nhiều thế hệ lãnh đạo TP HCM đã ấp ủ mô hình này và đề xuất 4 khu đô thị vệ tinh theo 4 hướng. Giờ mô hình này có dịp "bung cửa" với sự ra đời của TP Thủ Đức.

Nên xác định lãnh đạo TP Thủ Đức không còn là lãnh đạo ngang quyền hạn với cấp quận. Ngay lúc này cần phải làm rõ việc phân cấp và tăng thẩm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với người điều hành TP Thủ Đức. Nếu trao cho "chìa khóa" tự chủ, sẽ giúp đô thị khu vực đó phát triển mạnh mẽ.

Trong bối cảnh ngân sách hạn chế, muốn thúc đẩy phát triển thành phố trong thành phố, cần huy động nguồn lực từ xã hội. Phải làm sao cho doanh nghiệp và nhà đầu tư cảm nhận được hiệu quả khi đầu tư tại đô thị mới. Bên cạnh đó, cần thu hút khoảng nửa triệu dân có tay nghề cao, kỹ thuật tốt và trình độ lao động sản xuất tiên tiến. Đây là nguồn lực thúc đẩy sự phát triển đô thị mới và hỗ trợ các vùng lân cận. Trọng tâm cuối cùng là nâng cao chất lượng sống đối với người dân ở khu vực. Vấn đề này được gắn kết với các hạ tầng công cộng như giao thông, bệnh viện, trường học... 

PHAN ANH - LÊ PHONG ghi