UBND TP HCM vừa có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), phê bình nghiêm khắc các cá nhân liên quan theo Kết luận thanh tra số 08/2019, về việc tổ chức Đoàn đi công tác tại Nhật Bản sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước của Sở GD-ĐT. 

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM Lê Hồng Sơn bị phê bình - Ảnh 1.

Văn bản của UBND TP HCM

Theo đó, UBND TP phê bình nghiêm khắc các cá nhân để xảy ra các thiếu sót, sai phạm đối với Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hồng Sơn; hai phó giám đốc Nguyễn Văn Hiếu và Lê Hoài Nam. 

Trong đó, ông Lê Hồng Sơn với vai trò là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc những thiếu sót của cá nhân và sai sót của cấp dưới có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, không để lặp lại những thiếu sót trên.

UBND TP giao Ban Giám đốc Sở GD-ĐT tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong tập thể lãnh đạo Sở về công tác quản lý, điều hành công việc tại cơ quan; tiếp tục triển khai, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các biện pháp khắc phục theo kết luận của Thanh tra TP.

Đồng thời, tổ chức quán triệt trong toàn ngành giáo dục để không xảy ra các thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu. 

Trước đó, trong kết luận về nội dung thanh tra các đoàn đi công tác nước ngoài sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, Thanh tra TP nêu rõ trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tài chính đối với chuyến đi công tác của đoàn cán bộ đi học bồi dưỡng quản lý ngành học mầm non tại Nhật Bản có chi phí phụ cấp tiền tiêu vặt là 46,4 triệu đồng không đúng quy định của Bộ Tài chính vì khoản tiền này phải thanh toán trực tiếp cho các cá nhân đi nước ngoài.

Thanh tra TP cũng chỉ ra sai sót khác của Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hồng Sơn trong việc ban hành quyết định đi nước ngoài không đúng thẩm quyền. Sở GD-ĐT tổ chức các cuộc hội nghị, tập huấn, phân bổ lại dự toán kinh phí hoạt động cho các đơn vị trực thuộc chưa phù hợp; các trường tự ý cho thuê tài sản công cũng như sử dụng hàng tỷ đồng chưa có căn cứ...

Phan Anh