Một ngày hội non sông đúng nghĩa, đánh dấu một giai đoạn mới của đất nước.

Những ngày qua, các ứng cử viên (ƯCV) tiếp xúc cử tri và trình bày chương trình hành động của mình. Tự đáy lòng mỗi ƯCV - từ lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo chính quyền TP HCM đến đại diện các cấp, ngành, địa phương - đều cam kết xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri. Đó là nỗ lực hết mình phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, quan tâm những vấn đề thiết thực về kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đề ra các biện pháp hữu hiệu hơn trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu người dân...

Đó là hành động quyết liệt, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; nghe dân, tin dân, trọng dân, gần dân; luôn giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Đồng thời, luôn lắng nghe phản ánh, giám sát các vấn đề kiến nghị của cử tri, dành nhiều thời gian thực hiện các nội dung cử tri quan tâm. Tham gia có hiệu quả trong công tác xây dựng pháp luật; đề xuất nhiều chính sách, giải pháp để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước; nghiên cứu đóng góp vào việc ban hành các chính sách và giải pháp nhằm giải quyết đồng bộ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội...

Các ƯCV cũng khẳng định sẽ lắng nghe tiếng nói thẳng nói thật từ cử tri. Đặc biệt, quan tâm các chính sách về người lao động, thực hiện hiệu quả các chế độ an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. ƯCV nhà báo khẳng định báo chí luôn bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, sẽ nêu lên nguyện vọng, tâm tư của cử tri để các cấp quan tâm, chăm lo tốt hơn; không ngừng sáng tạo, phát triển các chương trình vì cộng đồng...

Tựu trung lại, tất cả đều gói trong các cụm từ "quốc kế dân sinh", "dân giàu nước mạnh", "vì nước, vì dân". Dân luôn luôn đi đôi với nước. Đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc là lý tưởng cao đẹp mà Bác Hồ và Đảng ta hướng đến, hết mình vì nước, vì dân. Nếu người dân ở đâu đó còn nghèo khó, còn thiếu thốn trong đời sống vật chất, tinh thần, còn những vấn đề dân sinh bức xúc chưa được giải quyết thì ở đó còn có trách nhiệm của chính quyền, của những người đại biểu của dân. Vì vậy, chăm lo cho dân phải bằng những kết quả cụ thể từ chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, từ sự sâu sát đời sống của dân, thấu hiểu cái dân cần để quyết tâm thực hiện cho dân. Các đại biểu của dân phải hết lòng vì nước, vì dân để cùng góp công sức đưa đất nước phát triển giàu mạnh, sánh vai các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ đã dặn.

Hiểu rõ vai trò, vị trí làm chủ đất nước của mình, tin tưởng rằng cử tri sẽ chọn được người phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Qua cuộc bầu cử sẽ có được đội ngũ đại biểu của dân là những người có đủ đức, tài, hết lòng vì dân, vì nước, đưa đất nước nói chung và các địa phương nói riêng bước vào giai đoạn phát triển mới. Trước mắt là cả nước sẽ quyết liệt thực hiện thành công mục tiêu kép, chống dịch Covid-19 hiệu quả và giữ ổn định xã hội, phát triển kinh tế trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 

CÔNG TÂM