Nan giải quy hoạch đô thị ở Hà Nội

Quy hoạch đô thị ở Hà Nội đang diễn ra chậm, thiếu đồng bộ, thiếu cơ chế đặc thù nên việc triển khai gặp khó khăn

Nan giải quy hoạch đô thị ở Hà Nội
Xem thêm