(Infographic) - Mức án cho bị cáo Đinh La Thăng và 21 đồng phạm - Ảnh 1.

Thiên Kim - Như Phong