[Infographic] TP HCM: 4 nhóm đối tượng sẽ nhận hỗ trợ đợt 3 - Ảnh 1.

UBND phường, xã, thị trấn sẽ rà soát, lập danh sách người có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đủ điều kiện hưởng hỗ trợ gửi về UBND quận, huyện và TP Thủ Đức. UBND quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Danh sách người được hỗ trợ sẽ được công khai với cộng đồng dân cư, niêm yết tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn, khu dân cư, tổ dân phố, trang thông tin (nếu có)…

Dự kiến gói hỗ trợ đợt 3 này dành cho khoảng 7,5 triệu người không phân biệt thường trú, tạm trú và lưu trú cần được hỗ trợ với dự toán khoảng 7.546 tỉ đồng.

A.Thanh-P.Anh